Co se to děje s muži, že přestanou být

 Mnozí si nejsou vědomi svých omezení a hranic

Pravý muž reálně zhodnocuje své schopnosti a nepředstírá, že nemá žádné slabiny. Jejich odhalení nevnímá jako prohru, ale jako šanci na změnu a osobnostní rozvoj. Dnešní doba nutí muže neselhat, ale za každou cenu vyhrát. V případě, že muž přestane rozlišovat mezi svými skutečnými hranicemi a bojovností, strachem, leností či neupřímností k sobě i ostatním, ztrácí punc muže.
chlap a svaly

Nemají potřebu překročit své hranice strachu a pohodlí

Existovat v bezpečné a pohodlné zóně je jednodušší. Jít stále o krůček dál je riziko, které dnešní chlapi odmítají podstoupit. Některým chybí odvaha, jiným sebejistota, další preferují pohodlnost. Správná cesta je podle nich ta, která je lehčí. Proč se zamýšlet a trápit na trnité cestě, když je po ruce ta lehčí?
chlap s banánem

Neumí přijmout kritiku

Dnešní generace je až příliš citlivá. Kritiku vnímá jako důvod k uražení a jako výzvu ke konfliktu. Mnozí muži nedokáží vnímat kritiku jako důvod k zamyšlení se nad sebou, nad svým chováním, nevidí v ní cestu, která vede k seberozvoji. Jako by ztratily schopnost a ochotu rozlišovat mezi konstruktivní a nekonstruktivním kritikou. Vše házejí do jednoho pytle a střet s jakoukoli kritikou vnímají jako boj a spor. 

Neustále se vymlouvají

Vymlouvání se na něco nebo na někoho nás zbytečně oslabuje, mate a brzdí v růstu. Pokud muž nedokáže přijmout odpovědnost za to, co řekne nebo udělá, ale hledá vždy viníka mimo sebe, způsobí, že jeho blízcí lidé ztratí v něm důvěru, zklamou se a přestanou v něm vidět oporu a vzor. Neboť od té chvíle v jejich očích tento muž "káže" jedno, a dělá jiné. Ztrácí tím pevnou půdu pod nohama. A dělá to proto, že je jednodušší hodit odpovědnost na někoho jiného a mít tak čistý štít.

Dělají vám ostudu

Každý z nás občas udělá něco nerozvážně. Nezralý muž je nepředvídatelný. Často se chová dětinsky, urážlivě, pomstychtivě. Jeho chování je nemístné a neodpovídá situaci, ve které se nacházíte. Nemá míru, nerespektuje hranice, je jako odjištěný granát. K druhým je necitlivý, neuctivý a sobecký. Na veřejnosti vás dokáže ponížit, urazit či zesměšnit. Hrdinou se cítí tehdy, pokud před druhými ukáže, jak s vámi zatočí a nenechá si nic diktovat, neboť on je "hlava" rodiny.